| Zoek opnieuw

2. Zes doelgroepen

De zes doelgroepen zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 1. Burgers
  a. Particulieren
  b. Toeslaggerechtigden
 2. Zakelijke doelgroepen 
  a. Ondernemingen
  b. Douaneklanten
  c. Fiscaal Dienstverleners
  d. Toeslagen Intermediairs

Burgers 

Deze doelgroep is afkomstig uit het onderzoekspanel van PanelClix. PanelClix is voor dit deel van het onderzoek ingeschakeld door DESAN. Dit panel bestaat uit meer dan 150.000 online respondenten. Binnen dit panel heeft eerst een screening  plaatsgevonden. Daarbij is gevraagd of men de afgelopen twaalf maanden belastingaangifte heeft gedaan en welke toeslagen men ontvangt. 

Steekproefomvang burgers

Na de screening binnen het onderzoekspanel , is er een representatieve steekproef van burgers getrokken.
Aantal geslaagde enquêtes:Totaal
Particulieren 351
Toeslaggerechtigden 456
- Zorgtoeslag120
- Huurtoeslag119
- Kinderopvangtoeslag106
- Kindgebonden budget111

Zakelijke doelgroepen

Kleine bedrijven (bedrijven met 0-4 werknemers, inclusief starters) en Fiscaal Dienstverleners (1-5 werknemers) hebben een brief met link naar de vragenlijst ontvangen.

De overige, grotere, bedrijven zijn eerst telefonisch gescreend. In de telefonische screening wordt de juiste contactpersoon vastgelegd, evenals het adres en e-mailadres. Als men mee wil werken, krijgt men per e-mail een link naar de vragenlijst toegestuurd.

De doelgroepen Ondernemingen, Douaneklanten, Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs zijn via aselecte steekproeven uit bestanden van de Belastingdienst getrokken. Deze steekproeven zijn door DESAN verrijkt met telefoonnummers.

Aantal geslaagde enquêtes:Totaal
Ondernemingen490
- Starters (<3 jaar)160
- Bedrijven (>3 jaar)330
Douaneklanten323
- AEO gecertificeerden201
- Expediteurs36
- Groepsgewijs86
Fiscaal Dienstverleners200
- 1-5 werknemers108
- 6 of meer werknemers92
Toeslagen Intermediairs238
- Huurtoeslag37
- Kinderopvangtoeslag35
- Onbekend116

Voor het gehele onderzoek geldt dat respondenten slechts één keer (in de verschillende steekproeven) mee mogen doen.