|

In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men onterecht teveel aan toeslagen ontvangt/aanvraagt

VRAAG: In hoeverre kunt u zich voorstellen dat er omstandigheden zijn waardoor u door het bewust verstrekken van onjuiste gegevens onterecht teveel aan toeslagen ontvangt (Toeslag Intermediairs: voor een cliënt aanvraagt) ? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als: