|

In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men niet alle inkomsten aangeeft in belastingaangifte

VRAAG: In hoeverre kunt u zich voorstellen dat er omstandigheden zijn waardoor u niet alle inkomsten aangeeft in uw belastingaangifte? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als: