|

In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men teveel of niet bestaande aftrekposten in belastingaangifte opvoert

VRAAG: In hoeverre kunt u zich voorstellen dat er omstandigheden zijn waardoor u teveel of niet bestaande aftrekposten in uw belastingaangifte opvoert? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Toon als: