Non-compliance

Met meerdere vragen is geïnventariseerd of men zich omstandigheden kan voorstellen waardoor een belastingaangifte of toeslagaanvraag niet correct of niet volledig wordt ingevuld, of andere belastingregels niet worden nageleefd. De antwoorden zijn samengevoegd tot één getal voor non-compliance. Naarmate het getal hoger is, is de waarschijnlijkheid van non-compliance groter. De gemiddelde score ligt op 1,9. Toeslaggerechtigden scoren het hoogste op 'non-compliance' met 2,6, gevolgd door Particulieren met 2,4. Bij de overige doelgroepen ligt de score onder het gemiddelde.

Toon als:


   Resultaat is gebaseerd op meerdere vragen
   1. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men onterecht teveel aan toeslagen ontvangt/aanvraagt
   2. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor een lading van of voor een onderneming verboden goederen bevat
   3. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor een onderneming bewust onjuiste gegevens in belastingaangifte opvoert
   4. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor een lading van of voor uw onderneming verboden goederen bevat
   5. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor uw onderneming bewust onjuiste gegevens in belastingaangifte opvoert
   6. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men niet alle inkomsten aangeeft in een belastingaangifte
   7. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men niet alle inkomsten aangeeft in belastingaangifte
   8. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men teveel of niet bestaande aftrekposten in belastingaangifte opvoert
   9. In hoeverre voorstelbaar dat er omstandigheden zijn waardoor men cash betalingen buiten de boeken houdt

   Vorig resultaat