6 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Te maken met invorderingsmaatregelen

Gemiddeld heeft 89% in de afgelopen drie jaar niet te maken gehad met enige invorderingsmaatregel.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel bij cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Het is bij Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs over het algemeen duidelijk waarom de Belastingdienst invorderingsmaatregelen neemt (94% tot 100% neutraal tot (zeer) duidelijk). Alleen bij beslaglegging (87%) is dit minder.

Invorderingsmaatregelen cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Cliënten van Fiscaal Dienstverleners hebben vooral te maken met herinneringen (88%) en aanmaningen (73%), 11% van de klanten van Douane-expediteurs heeft te maken gehad met invorderingsmaatregelen.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel

Voor gemiddeld 85% was het niet onduidelijk waarom men een herinnering, aanmaning en/of dwangbevel kreeg.

Eens met de invorderingsmaatregel

Gemiddeld was 69% het niet oneens met de invorderingsmaatregel.

Oordeel kosten invorderingsmaatregel

Gemiddeld is 54% neutraal tot (helemaal) eens met de kosten die de belastingdienst in rekening brengt bij invorderingsmaatregelen. Bij Ondernemers is dit het laagst (38%).