6 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Te maken met invorderingsmaatregelen

Gemiddeld heeft 11% in de afgelopen drie jaar te maken gehad met enige invorderingsmaatregel.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel bij cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Het is bij Fiscaal Dienstverleners over het algemeen duidelijk waarom de Belastingdienst invorderingsmaatregelen neemt (97% of meer neutraal tot (zeer) duidelijk). Alleen bij beslaglegging (87%) is dit iets minder.

Invorderingsmaatregelen cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Cliënten van Fiscaal Dienstverleners hebben vooral te maken met herinneringen (85%) en aanmaningen (76%), Douaneklanten hebben in 13% van de gevallen met invorderingsmaatregelen te maken.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel

Voor gemiddeld 15% was het onduidelijk waarom men een herinnering, aanmaning en/of dwangbevel kreeg.

Eens met de invorderingsmaatregel

Gemiddeld was 75% het niet oneens met de invorderingsmaatregel. Bij Particulieren is dat lager (60%), bij Douane hoger (91%).

Oordeel kosten invorderingsmaatregel

Gemiddeld is 53% neutraal tot (helemaal) eens met de kosten die de belastingdienst in rekening brengt bij invorderingsmaatregelen. Bij Ondernemers is dit lager (39%).