4 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Duidelijkheid reden boete

Van degenen die in de drie voorgaande jaren een boete hebben gekregen, vindt 88% de genoemde reden neutraal tot (zeer) duidelijk.

Eens met de boete

Van degenen die de afgelopen drie jaar een boete hebben gekregen was de helft (50%) het neutraal tot (helemaal) eens met de beslissing. Douaneklanten (64%) waren het vaker dan gemiddeld neutraal tot (helemaal) eens met de beslissing.

Verhouding boete/fout

Gemiddeld vindt 41% dat de hoogte van de boete in verhouding staat tot de fout in de aangifte of is daarover neutraal. Ondernemers (22%) vinden dit veel minder vaak dan Douaneklanten (58%).

Uitleg reden boete

In gemiddeld 83% van de gevallen vindt men de uitleg omtrent de reden van de boete (ruim) voldoende of is men daarover neutraal. Douaneklanten (97%) vinden de uitleg vaker voldoende dan gemiddeld.