4 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Duidelijkheid reden boete

Van degenen die in de drie voorgaande jaren een boete hebben gekregen, vindt 83% de reden voor die boete neutraal tot (zeer) duidelijk.

Eens met de boete

Van degenen die de afgelopen drie jaar een boete hebben gekregen was circa de helft (53%) het neutraal tot (helemaal) eens met de beslissing.

Verhouding boete/fout

Gemiddeld vindt 33% dat de hoogte van de boete in verhouding staat tot de fout in de aangifte of is daarover neutraal. Fiscaal Dienstverleners (24%) en Ondernemers (15%) vinden dit veel minder vaak dan Douaneklanten (48%) en Particulieren (60%).

Uitleg reden boete

In gemiddeld 75% van de gevallen vindt men de uitleg omtrent de reden van de boete (ruim) voldoende of is men daarover neutraal. Douaneklanten (92%) zijn het meest positief over de uitleg, Ondernemers het minst (64%).