4 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Terugvorderingsbeschikking in afgelopen 3 jaar

Van de Toeslaggerechtigden heeft 43% in de drie jaar voorafgaand aan het onderzoek wel eens te maken gehad met een terugvorderingsbeschikking.

Duidelijkheid terugvorderingsbeschikking toeslagen

Van de Toeslaggerechtigden die te maken hebben gehad met een terugvorderingsbeschikking, vond 69% de reden daarvoor neutraal tot (zeer) duidelijk.

Eens met terugvorderingsbeschikking toeslagen

Van de Toeslaggerechtigden die een terugvorderingsbeschikking hebben gekregen was 67% het niet oneens met de beschikking.

Uitleg terugvorderingsbeschikking toeslagen

Van de Toeslaggerechtigden met een terugvorderingsbeschikking vond 70% de uitleg die men van de Belastingdienst / Toeslagen had gekregen, neutraal tot (ruim) voldoende.