Duidelijkheid aanpassing aangifte

Van diegenen waarbij de aangifte in de afgelopen drie jaar is aangepast, is gemiddeld 90% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van de aanpassing. Particulieren (76%) en Ondernemingen (79%) zijn minder te spreken over de duidelijkheid van de aanpassing dan de overige groepen.

Toon als:


      Vorig resultaat Volgend resultaat