8 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Oordeel betrouwbaarheid elektronische douanesystemen door Douaneklanten

Gemiddeld vindt 95% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, de betrouwbaarheid van die elektronische systemen (ruim) voldoende of neutraal.

Tevredenheid Douaneklanten over proces aangifte en afwikkeling

Gemiddeld is 94% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, neutraal tot (zeer) tevreden gestemd over het hele proces van aangifte en afwikkeling.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (95%) en de dagelijkse transporten (92%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Douaneklanten en Expediteurs over manier van controleren

Gemiddeld is 87% van de Douaneklanten en Expediteurs neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop de Douane controles uitvoert.

Ervaringen met douaneverplichtingen

Aan Douaneklanten zijn diverse stellingen voorgelegd die ingaan op de ervaring die men heeft met douaneverplichtingen.

Afhandeling belastingzaken douane

Van de douaneklanten doet 46% alle belastingzaken zelfstandig, besteedt 36% een deel uit en besteedt 17% alles uit.

Elektronische aangiftemogelijkheden (douane)

62% van de Douanklanten gebruikt elektronische aangiftemogelijkheden. AGS (27%) wordt het meest gebruikt.

Betrokkenheid DouaneManifest-binnenbrengen

Van de Douaneklanten die het DouaneManifest-binnenbrengen gebruiken, is 39% betrokken vanaf de zeezijde, 38% vanaf de luchtzijde en 24% vanaf beide zijden.