12 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Manier van aangifte doen door Ondernemingen

Ondernemingen maken vooral gebruik van de website van de Belastingdienst om aangifte te doen voor de omzetbelasting (83%), inkomstenbelasting (81%) en vennootschapsbelasting (78%).

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 87% (inkomstenbelasting) tot 99% (vennootschapsbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

Door meer dan 90% van de ondernemingen worden de aangifteprogramma’s voor loonheffing (99%), omzetbelasting (95%) en vennootschapsbelasting (92%) als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren, het programma voor inkomstenbelasting iets minder (87%) .

Moeilijkheidsgraad aangifteprogramma's voor Ondernemingen

Voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing en inkomstenbelasting wordt het aangifteprogramma door het overgrote deel van de ondernemingen als neutraal tot (zeer) gemakkelijk ervaren.

Wijze waarop aangifte wordt verstuurd door Fiscaal Dienstverleners

91% van de Fiscaal Dienstverleners gebruikt een softwarepakket voor het samenstellen en versturen van de aangifte.

Duidelijkheid aangifteprogramma Ondernemingen

Van de Fiscaal Dienstverleners vindt 96% de aangifteprogramma's voor ondernemingen neutraal tot (zeer) duidelijk.

Tevredenheid Fiscaal Dienstverleners over afhandeling aangiften Ondernemingen

Het merendeel van de Fiscaal Dienstverleners is neutraal tot (zeer) tevreden over het hele proces van aangifte en afwikkeling van belastingen voor Ondernemingen (95%).

Mate van afhandeling belastingzaken door ondernemers

Van de Ondernemingen besteedt 29% alle belastingzaken uit en 36% een deel. De resterende 35% doet alles zelf.

Waar besteden ondernemingen belastingzaken uit

Ondernemingen die belastingzaken geheel of gedeeltelijk uitbesteden, doen dat voor 48% bij een zelfstandig administratiekantoor en 36% bij een kleiner accountantskantoor.

Gemak aangifte Ondernemingen

Van de ondernemingen die (een deel) van de belastingzaken zelf doet, vindt 92% het doen van de aangifte neutraal tot (zeer) gemakkelijk.