12 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Manier van aangifte doen door Ondernemingen

Ondernemingen maken vooral gebruik van de website van de Belastingdienst om aangifte te doen voor omzetbelasting (86%) en inkomstenbelasting (82%). Voor vennootschapsbelasting (63%) en loonheffing (53%) is dat minder.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 92% (vennootschapsbelasting) tot 98% (omzetbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

De aangifteprogramma’s voor omzetbelasting (94%) en inkomstenbelasting (93%) worden in hoge mate als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Moeilijkheidsgraad aangifteprogramma's voor Ondernemingen

Voor omzetbelasting en inkomstenbelasting wordt het aangifteprogramma door vrijwel alle Ondernemingen als neutraal tot (zeer) gemakkelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Wijze waarop aangifte wordt verstuurd door Fiscaal Dienstverleners

87% van de Fiscaal Dienstverleners gebruikt een softwarepakket voor het samenstellen en versturen van de aangifte.

Duidelijkheid aangifteprogramma Ondernemingen

Van de Fiscaal Dienstverleners vindt 98% de aangifteprogramma's voor ondernemingen neutraal tot (zeer) duidelijk.

Tevredenheid Fiscaal Dienstverleners over afhandeling aangiften Ondernemingen

Het merendeel van de Fiscaal Dienstverleners is neutraal tot (zeer) tevreden over het hele proces van aangifte en afwikkeling van belastingen voor Ondernemingen (96%).

Mate van afhandeling belastingzaken door ondernemers

Van de Ondernemingen besteedt 28% alle belastingzaken uit en 34% een deel. De resterende 37% doet alles zelf.

Waar besteden ondernemingen belastingzaken uit

Ondernemingen die belastingzaken geheel of gedeeltelijk uitbesteden, doen dat voor 56% bij een zelfstandig administratiekantoor en 28% bij een kleiner accountantskantoor.

Gemak aangifte Ondernemingen

Van de ondernemingen die (een deel) van de belastingzaken zelf doet, vindt 93% het doen van de aangifte neutraal tot (zeer) gemakkelijk.