20 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Hulp bij aanvraag: Toeslaggerechtigden

Van de Toeslaggerechtigden heeft 59% de aanvraag geheel zelfstandig gedaan en 8% geheel uitbesteed. 25% vulde de aanvraag samen in, 8% kreeg alleen advies.

Hulp bij wijziging: Toeslaggerechtigden

76% geeft een wijziging zelfstandig door, 8% vult het formulier samen in, 9% geeft het helemaal uit handen en 6% krijgt alleen advies.

Hulpvraag van Toeslaggerechtigden bij Intermediairs

De meeste vragen om hulp volgens Toeslagen Intermediairs betreffen hulp bij (het indienen van) de aanvraag (66%), bij terugvorderingen (59%) of bij het doorgeven van wijzigingen (50%).

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

7% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden (12%) is dit iets hoger.

Duidelijkheid van wijzigingsformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld is 92% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het wijzigingsformulier of –programma voor toeslagen. Verschillen tussen Toeslaggerechtigden en Toeslagen Intermediairs zijn er nauwelijks.

Snelheid afhandeling aanvraag voor toeslagen

De afhandeling van een aanvraag voor toeslagen wordt gemiddeld door 77% als neutraal tot (zeer) snel beoordeeld. Toeslaggerechtigden zijn even positief als Toeslagen Intermediairs.

Snelheid afhandeling wijziging voor toeslagen

Gemiddeld vindt ruim drie kwart (81%) de snelheid waarmee een wijziging voor toeslagen wordt afgehandeld neutraal tot (zeer) snel.

Duidelijkheid beschikking voor Toeslaggerechtigden

Gemiddeld vindt 88% van de Toeslaggerechtigden de ontvangen beschikkingen neutraal tot (zeer) duidelijk.

Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces aanvraag

Over het hele proces van aanvraag van toeslagen is gemiddeld 85% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden. Over het proces m.b.t. de Kinderopvangtoeslag is 78% neutraal tot (zeer) tevreden.

Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces wijziging

Over het proces rond de wijziging van toeslagen is gemiddeld 86% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden. Bij Kinderopvangtoeslag is dit iets minder (81%).