3 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Contact via georganiseerde bijeenkomsten

Van de Fiscaal Dienstverleners heeft 46% wel eens een door de Belastingdienst georganiseerde bijeenkomst bijgewoond (waarvan 40% de Intermediairendagen), van de Ondernemingen 4%.

Tevredenheid over bezochte bijeenkomst

Gemiddeld is 93% neutraal tot (zeer) tevreden over de bijgewoonde bijeenkomsten.