3 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Contact middels brieven

Wie brieven stuurde, stuurde er gemiddeld 25. Toeslagen Intermediairs (30 brieven) en Fiscaal Dienstverleners (31 brieven) sturen gemiddeld de meeste brieven.

Duidelijkheid antwoord of reactie op brieven

Gemiddeld is 88% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het antwoord of de reactie.