4 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Contact middels bezwaarschriften

Bij Fiscaal Dienstverleners die bezwaarschriften indienden, ging het gemiddeld om 20 bezwaarschriften, bij Toeslagen Intermediairs om 11.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt ruim de helft (57%)dat een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld wordt. Verschillen tussen de groepen zijn vrij beperkt.

Duidelijkheid antwoord of reactie op bezwaarschrift

Gemiddeld is men in 84% van de gevallen neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van de reactie op een bezwaarschrift.