4 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Contact middels bezwaarschriften

Bij Fiscaal Dienstverleners die bezwaarschriften indienden, ging het gemiddeld om 20 bezwaarschriften, bij Toeslagen Intermediairs om 12.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt de helft (50%) een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld. Bij Toeslagen Intermediairs (41%) is dit lager dan bij de overige groepen.

Duidelijkheid antwoord of reactie op bezwaarschrift

Gemiddeld is men in 80% van de gevallen neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van de reactie op een bezwaarschrift. Douaneklanten (99%) zijn het meest positief, Toeslagen Intermediairs het minst (70%).