9 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Frequentie bezoek (balie) belastingkantoor

De twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek bezochten bezoekers van (de balie van) het belastingkantoor het kantoor gemiddeld 5 keer. Het hoogste gemiddelde komt door het bezoek van Douaneklanten (9x).

Bereikbaarheid (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 84% neutraal tot (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het belastingkantoor.

Behandeling bij het (de balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 89% neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop men behandeld is bij de balie.

Reden bezoek (balie) belastingkantoor

Het overleggen van bescheiden (16%) of bespreken van een boekencontrole (14%) zijn de meest genoemde redenen voor een bezoek aan het (balie) belastingkantoor.

Deskundigheid medewerker (balie) belastingkantoor

Gemiddeld 93% is neutraal tot (zeer) tevreden over de deskundigheid van de medewerker.

Inlevingsvermogen medewerker (balie) belastingkantoor

Van alle bezoekers is 88% (zeer) positief tot neutraal over het inlevingsvermogen van de medewerker.

Meteen of later antwoord na bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld krijgt 50% meteen tijdens het gesprek antwoord op de gestelde vraag. In 12% van de gevallen wordt men later teruggebeld.

Tevredenheid resultaat bij bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 81% neutraal tot (zeer) tevreden over het resultaat na een bezoek aan de (balie) van een belastingkantoor. Bij Douaneklanten is dat 99%.