9 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Frequentie bezoek (balie) belastingkantoor

De twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek bezochten bezoekers van (de balie van) het belastingkantoor het kantoor gemiddeld 11 keer. Dit gemiddelde wordt vooral beÏnvloed door frequent bezoek van Douaneklanten (29x) .

Bereikbaarheid (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 75% neutraal tot (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het belastingkantoor.

Behandeling bij het (de balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 78% neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop men behandeld is bij de balie.

Reden bezoek (balie) belastingkantoor

Het overleggen van bescheiden (17%) is de meest genoemde redenen voor een bezoek aan het (balie) belastingkantoor.

Deskundigheid medewerker (balie) belastingkantoor

Gemiddeld 86% is neutraal tot (zeer) tevreden over de deskundigheid van de medewerker.

Inlevingsvermogen medewerker (balie) belastingkantoor

Van alle bezoekers is 74% (zeer) positief tot neutraal over het inlevingsvermogen van de medewerker.

Meteen of later antwoord na bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld krijgt 54% meteen tijdens het gesprek antwoord op de gestelde vraag. In 11% van de gevallen wordt men later teruggebeld.

Tevredenheid resultaat bij bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 79% neutraal tot (zeer) tevreden over het resultaat na een bezoek aan de (balie) van een belastingkantoor. Bij Douaneklanten is dat zelfs 96%.