11 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 34 keer gebeld.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Belasting Telefoon: reden contact

De BelastingTelefoon wordt door Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs (41%) vooral gebeld om statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging te verkrijgen.

Website bezocht vóór telefonisch contact Belasting Telefoon

Gemiddeld heeft bijna twee derde van de bellers, voordat men de BelastingTelefoon belde, eerst op de website naar de gewenste informatie gezocht (63%).

Belasting Telefoon: snelheid contact met medewerker

Gemiddeld is 67% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid waarmee men iemand aan de lijn kreeg na het keuzemenu. Douaneklanten zijn het meest tevreden (82%), Toeslaggerechtigden (58%) het minst.

Belasting Telefoon: deskundigheid van de medewerker

Door 78% wordt de medewerker van de BelastingTelefoon als neutraal tot (zeer) deskundig beoordeeld. Douaneklanten (84%) zijn het meest positief, Fiscaal dientsverleners (68%) het minst.

Belasting Telefoon: professionaliteit van de medewerker

Van alle bellers is 90% neutraal tot (zeer) positief over de professionaliteit van de medewerkers. Verschillen tussen groepen zijn beperkt.

Belasting Telefoon: inlevingsvermogen van de medewerker

Gemiddeld vindt 81% dat de medewerker (beslist) wel over inlevingsvermogen beschikte of is neutraal.

Belasting Telefoon: antwoord gekregen?

Gemiddeld heeft 61% meteen antwoord op de gestelde vraag gekregen. Bij Toeslaggerechtigden is dat duidelijk nog hoger (73%).