11 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 26 keer gebeld. De belfrequentie lag vooral hoog onder Toeslagen Intermediairs (50x) en Fiscaal Dienstverleners (31x).

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 73% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon. Bij Toeslaggerechtigden en Douaneklanten ligt dat hoger (79%) dan in de andere groepen (69%-75%).

Belasting Telefoon: reden contact

Voor Fiscaal Dienstverleners (31%), Douaneklanten (37%) en Toeslagen Intermediairs (41%) is statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging de belangrijkste reden om met de BelastingTelefoon te bellen.

Website bezocht vóór telefonisch contact Belasting Telefoon

Gemiddeld heeft ruim de helft van de bellers, voordat men de BelastingTelefoon belde, eerst op de website naar de gewenste informatie gezocht (54%).

Belasting Telefoon: snelheid contact met medewerker

Gemiddeld is 70% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid waarmee men iemand aan de lijn kreeg na het keuzemenu. Douaneklanten zijn het meest tevreden (75%), Particulieren (63%) het minst.

Belasting Telefoon: deskundigheid van de medewerker

Door 77% wordt de medewerker van de BelastingTelefoon als neutraal tot (zeer) deskundig beoordeeld. Douaneklanten (88%) en Ondernemers (84%) zijn positiever dan gemiddeld, Toeslagen Intermediairs (70%) minder.

Belasting Telefoon: professionaliteit van de medewerker

Van alle bellers is 85% neutraal tot (zeer) positief over de professionaliteit van de medewerkers. Verschillen tussen groepen zijn beperkt.

Belasting Telefoon: inlevingsvermogen van de medewerker

Gemiddeld vindt 79% dat de medewerker (beslist) wel over inlevingsvermogen beschikte of is neutraal.

Belasting Telefoon: antwoord gekregen?

Gemiddeld heeft 61% meteen antwoord op de gestelde vraag gekregen. Bij Toeslaggerechtigden is dat duidelijk hoger (75%).