9 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Bezochte onderdelen website Belastingdienst-Toeslagen

Van de website-bezoekers heeft 90% van de Toeslaggerechtigden en 78% van de Toeslagen Intermediairs een bezoek gebracht aan de persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina.

Bezoekfrequentie persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina is in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek gemiddeld 46 keer bezocht. Toeslagen Intermediairs bezoeken de pagina veel vaker dan Toeslaggerechtigden (82 keer tegenover 6 keer).

Tevredenheid persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De bezoekers van de Mijn Toeslagen-pagina zijn in 91% van de gevallen neutraal tot (zeer) tevreden.

Bezoekfrequentie website Belastingdienst

De gemiddelde bezoekfrequentie van de website is 45 keer per jaar.

Tevredenheid website van de Belastingdienst

Over de website van de Belastingdienst is 91% (zeer) tevreden tot neutraal. Bij Toeslaggerechtigden ligt dat het hoogste (94%).

Reden bezoek website Belastingdienst

De website wordt vooral gebruikt om informatie te zoeken over veranderingen in wet- en regelgeving (29%) of een biljet of formulier aan te vragen of te downloaden (19%).

Informatie zoeken op website Belastingdienst

Van de websitebezoekers vindt 73% alle gezochte informatie geheel of een deel daarvan.

Zoekgemak op website Belastingdienst

87% van de websitebezoekers vindt het zoekgemak neutraal tot (zeer) gemakkelijk.