7 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 87% (inkomstenbelasting) tot 99% (vennootschapsbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (95%) en de dagelijkse transporten (92%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: direct antwoord/teruggebeld

61% van de Fiscaal Dienstverleners kreeg meteen antwoord en 25% werd later teruggebeld.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt ruim de helft (57%)dat een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld wordt. Verschillen tussen de groepen zijn vrij beperkt.

Snelheid waarmee Belastingdienst geld terugstort

Van degenen die kunnen beoordelen hoe snel de Belastingdienst geld terugstort, is 84% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid van terugstorten door de Belastingdienst.