7 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 92% (vennootschapsbelasting) tot 98% (omzetbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (96%) en de dagelijkse transporten (89%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 73% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon. Bij Toeslaggerechtigden en Douaneklanten ligt dat hoger (79%) dan in de andere groepen (69%-75%).

Telefonische Helpdesk Intermediairs: direct antwoord/teruggebeld

60% van de Fiscaal Dienstverleners kreeg meteen antwoord en 31% werd later teruggebeld.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt de helft (50%) een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld. Bij Toeslagen Intermediairs (41%) is dit lager dan bij de overige groepen.

Snelheid waarmee Belastingdienst geld terugstort

Van degenen die kunnen beoordelen hoe snel de Belastingdienst geld terugstort, is 86% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid van terugstorten door de Belastingdienst.