6 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 87% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Onder Particulieren (72%) en Toeslaggerechtigden (76%) is dit wat lager.

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn.

Persoonlijke norm tegenover naleven (wettelijke) regels

Door de antwoorden op twee stellingen samen te nemen, kan de persoonlijke norm ten aanzien van het naleven van (wettelijke) regels worden uitgedrukt in één getal.

Belastingmoraal

Door de antwoorden op drie stellingen samen te nemen, kan de belastingmoraal worden uitgedrukt in één getal, variërend van 1 (zwakke belastingmoraal) tot 5 (sterke belastingmoraal).

Belang voldoen aan verplichtingen

Met behulp van drie stellingen is de mate waarin men het belangrijk vindt om op tijd en correct aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, in één getal tussen 1 en 5 uit te drukken.

Pakkans fraude

De gepercipieerde pakkans wordt samengesteld aan de hand van antwoorden op een aantal vragen over de kans dat de Belastingdienst ontdekt dat (onderdelen van) een aangifte of aanvraag onjuist zijn.