14 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Duidelijkheid aangifteprogramma

Een meerderheid van zowel Particulieren (89%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

7% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden (12%) is dit iets hoger.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

De aangifteprogramma’s voor omzetbelasting (94%) en inkomstenbelasting (93%) worden in hoge mate als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Houding tegenover Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de particuliere belastingplichtigen die elektronisch aangifte doen, staat 96% neutraal tot (zeer) positief tegenover de vooraf ingevulde aangifte.

Tevredenheid Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de Particulieren die bij het invullen van hun aangifte gebruik hebben gemaakt van de vooraf ingevulde gegevens, is 96% (zeer) tevreden tot neutraal.

Wijze waarop beschikking gelezen of geraadpleegd is

Bijna twee derde van de Toeslaggerechtigden leest de beschikking in de Berichtenbox, bijna de helft op MijnToeslagen op de website. Men gebruikt gemiddeld meer dan één mogelijkheid.

Waar als eerste informatie gezocht

Bij alle doelgroepen is de website van de Belastingdienst veruit de belangrijkste primaire informatiebron (gemiddeld 58%), bij Ondernemingen gevolgd door fiscaal dienstverleners (20%), bij Fiscaal Dienstverleners door een Belastinggids of -almanak

Eerste plaats zoeken naar informatie over toeslagen

De website van de Belastingdienst / Toeslagen is voor Toeslaggerechtigden het belangrijkste kanaal (65%), op afstand gevolgd door de BelastingTelefoon (13%).

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.