19 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Duidelijkheid aangifteprogramma

Zowel Particulieren (92%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld 6% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden is dit hoger (15%).

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

Door meer dan 90% van de ondernemingen worden de aangifteprogramma’s voor loonheffing (99%), omzetbelasting (95%) en vennootschapsbelasting (92%) als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren, het programma voor inkomstenbelasting iets minder (87%) .

Houding tegenover Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de particuliere belastingplichtigen die elektronisch aangifte doen, staat 96% neutraal tot (zeer) positief tegenover de vooraf ingevulde aangifte.

Tevredenheid Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de Particulieren die bij het invullen van hun aangifte gebruik hebben gemaakt van de vooraf ingevulde gegevens, is 96% (zeer) tevreden tot neutraal.

Wijze waarop beschikking gelezen of geraadpleegd is

VRAAG: Op welke manier heeft u de beschikking gelezen of geraadpleegd?

Waar als eerste informatie gezocht

Bij alle doelgroepen is de website van de Belastingdienst veruit de belangrijkste primaire informatiebron (gemiddeld 61%), bij Ondernemingen gevolgd door fiscaal dienstverleners (24%), bij Fiscaal Dienstverleners door de Helpdesk Intermediairs (14%).

Eerste plaats zoeken naar informatie over toeslagen

De website van de Belastingdienst / Toeslagen is voor Toeslaggerechtigden het belangrijkste kanaal (70%), op afstand gevolgd door de BelastingTelefoon (12%).

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.