12 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Snelheid afhandeling aanvraag voor toeslagen

De afhandeling van een aanvraag voor toeslagen wordt gemiddeld door 78% als neutraal tot (zeer) snel beoordeeld. Toeslaggerechtigden zijn minder positief dan Toeslagen Intermediairs.

Snelheid afhandeling wijziging voor toeslagen

Gemiddeld vindt ruim drie kwart (80%) de snelheid waarmee een wijziging voor toeslagen wordt afgehandeld neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces wijziging

Over het proces rond de wijziging van toeslagen is gemiddeld 88% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden.

Snelheid waarmee Belastingdienst de aanvraag voor huurtoeslag afhandelt

VRAAG: Wat vindt u doorgaans van de snelheid waarmee de Belastingdienst-Toeslagen de aanvraag voor de huurtoeslag afhandelt? Gevraagd aan: Alle Intermediairs-Toeslagen die voornamelijk contact hebben over huurtoeslag.

Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in huurtoeslag doorvoert

VRAAG: Wat vindt u doorgaans van de snelheid waarmee de Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in de huurtoeslag afhandelt? Gevraagd aan: Alle Intermediairs-Toeslagen die voornamelijk contact hebben over huurtoeslag.

Snelheid waarmee Belastingdienst de aanvraag voor de kinderopvangtoeslag afhandelt

VRAAG: Wat vindt u doorgaans van de snelheid waarmee de Belastingdienst-Toeslagen de aanvraag voor de kinderopvangtoeslag afhandelt? Gevraagd aan: Alle Intermediairs-Toeslagen die contact hebben over de kinderopvangtoeslag.

Snelheid waarmee Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in de kinderopvangtoeslag doorvoert

VRAAG: Wat vindt u doorgaans van de snelheid waarmee de Belastingdienst-Toeslagen een wijziging in de kinderopvangtoeslag afhandelt? Gevraagd aan: Alle Intermediairs-Toeslagen die contact hebben over de kinderopvangtoeslag.

Belasting Telefoon: snelheid contact met medewerker

Gemiddeld is 67% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid waarmee men iemand aan de lijn kreeg na het keuzemenu. Douaneklanten zijn het meest tevreden (82%), Toeslaggerechtigden (58%) het minst.