23 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Duidelijkheid aangifteprogramma

Zowel Particulieren (92%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld 6% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden is dit hoger (15%).

Duidelijkheid van wijzigingsformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld is 92% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het wijzigingsformulier of –programma voor toeslagen. Toeslagen Intermediairs zijn positiever dan Toeslaggerechtigden.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 87% (inkomstenbelasting) tot 99% (vennootschapsbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

Door meer dan 90% van de ondernemingen worden de aangifteprogramma’s voor loonheffing (99%), omzetbelasting (95%) en vennootschapsbelasting (92%) als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren, het programma voor inkomstenbelasting iets minder (87%) .

Moeilijkheidsgraad aangifteprogramma's voor Ondernemingen

Voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing en inkomstenbelasting wordt het aangifteprogramma door het overgrote deel van de ondernemingen als neutraal tot (zeer) gemakkelijk ervaren.

Oordeel betrouwbaarheid elektronische douanesystemen door Douaneklanten

Gemiddeld vindt 95% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, de betrouwbaarheid van die elektronische systemen (ruim) voldoende of neutraal.

Tevredenheid Douaneklanten over proces aangifte en afwikkeling

Gemiddeld is 94% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, neutraal tot (zeer) tevreden gestemd over het hele proces van aangifte en afwikkeling.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (95%) en de dagelijkse transporten (92%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Douaneklanten en Expediteurs over manier van controleren

Gemiddeld is 87% van de Douaneklanten en Expediteurs neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop de Douane controles uitvoert.