23 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Duidelijkheid aangifteprogramma

Een meerderheid van zowel Particulieren (89%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

7% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden (12%) is dit iets hoger.

Duidelijkheid van wijzigingsformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld is 92% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het wijzigingsformulier of –programma voor toeslagen. Verschillen tussen Toeslaggerechtigden en Toeslagen Intermediairs zijn er nauwelijks.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 92% (vennootschapsbelasting) tot 98% (omzetbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

De aangifteprogramma’s voor omzetbelasting (94%) en inkomstenbelasting (93%) worden in hoge mate als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Moeilijkheidsgraad aangifteprogramma's voor Ondernemingen

Voor omzetbelasting en inkomstenbelasting wordt het aangifteprogramma door vrijwel alle Ondernemingen als neutraal tot (zeer) gemakkelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Oordeel betrouwbaarheid elektronische douanesystemen door Douaneklanten

Gemiddeld vindt 92% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, de betrouwbaarheid van die elektronische systemen (ruim) voldoende of neutraal. Het percentage is het hoogst bij EMCS (99%).

Tevredenheid Douaneklanten over proces aangifte en afwikkeling

Gemiddeld is 92% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, neutraal tot (zeer) tevreden gestemd over het hele proces van aangifte en afwikkeling.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (96%) en de dagelijkse transporten (89%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Douaneklanten en Expediteurs over manier van controleren

Gemiddeld is 94% van de Douaneklanten en Expediteurs neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop de Belastingdienst / Douane controles uitvoert.