24 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 87% (inkomstenbelasting) tot 99% (vennootschapsbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (95%) en de dagelijkse transporten (92%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Douaneklanten en Expediteurs over manier van controleren

Gemiddeld is 87% van de Douaneklanten en Expediteurs neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop de Douane controles uitvoert.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel bij cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Het is bij Fiscaal Dienstverleners over het algemeen duidelijk waarom de Belastingdienst invorderingsmaatregelen neemt (97% of meer neutraal tot (zeer) duidelijk). Alleen bij beslaglegging (87%) is dit iets minder.

Persoonlijke norm tegenover naleven (wettelijke) regels

Door de antwoorden op twee stellingen samen te nemen, kan de persoonlijke norm ten aanzien van het naleven van (wettelijke) regels worden uitgedrukt in één getal.

Belastingmoraal

Door de antwoorden op drie stellingen samen te nemen, kan de belastingmoraal worden uitgedrukt in één getal, variërend van 1 (zwakke belastingmoraal) tot 5 (sterke belastingmoraal).

Belang voldoen aan verplichtingen

Met behulp van drie stellingen is de mate waarin men het belangrijk vindt om op tijd en correct aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, in één getal tussen 1 en 5 uit te drukken.

Pakkans fraude

De gepercipieerde pakkans wordt samengesteld aan de hand van antwoorden op een aantal vragen over de kans dat de Belastingdienst ontdekt dat (onderdelen van) een aangifte of aanvraag onjuist zijn.