56 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als streng, betrouwbaar en deskundig, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Hulpvraag van Toeslaggerechtigden bij Intermediairs

De meeste vragen om hulp volgens Toeslagen Intermediairs betreffen hulp bij (het indienen van) de aanvraag (66%), bij terugvorderingen (59%) of bij het doorgeven van wijzigingen (50%).

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

7% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden (12%) is dit iets hoger.

Duidelijkheid van wijzigingsformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld is 92% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het wijzigingsformulier of –programma voor toeslagen. Verschillen tussen Toeslaggerechtigden en Toeslagen Intermediairs zijn er nauwelijks.

Snelheid afhandeling aanvraag voor toeslagen

De afhandeling van een aanvraag voor toeslagen wordt gemiddeld door 77% als neutraal tot (zeer) snel beoordeeld. Toeslaggerechtigden zijn even positief als Toeslagen Intermediairs.

Snelheid afhandeling wijziging voor toeslagen

Gemiddeld vindt ruim drie kwart (81%) de snelheid waarmee een wijziging voor toeslagen wordt afgehandeld neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces aanvraag

Over het hele proces van aanvraag van toeslagen is gemiddeld 85% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden. Over het proces m.b.t. de Kinderopvangtoeslag is 78% neutraal tot (zeer) tevreden.

Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces wijziging

Over het proces rond de wijziging van toeslagen is gemiddeld 86% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden. Bij Kinderopvangtoeslag is dit iets minder (81%).

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 85% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (72%) zijn iets minder strikt.