79 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Hulp bij aanvraag: Toeslaggerechtigden

Van de Toeslaggerechtigden heeft 59% de aanvraag geheel zelfstandig gedaan en 16% geheel uitbesteed. 18% vulde de aanvraag samen in, 7% kreeg alleen advies.

Hulp bij wijziging: Toeslaggerechtigden

78% geeft een wijziging zelfstandig door, 11% vult het formulier samen in, 7% geeft het helemaal uit handen en 4% krijgt alleen advies.

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld 6% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden is dit hoger (15%).

Duidelijkheid van wijzigingsformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld is 92% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het wijzigingsformulier of –programma voor toeslagen. Toeslagen Intermediairs zijn positiever dan Toeslaggerechtigden.

Snelheid afhandeling aanvraag voor toeslagen

De afhandeling van een aanvraag voor toeslagen wordt gemiddeld door 78% als neutraal tot (zeer) snel beoordeeld. Toeslaggerechtigden zijn minder positief dan Toeslagen Intermediairs.

Snelheid afhandeling wijziging voor toeslagen

Gemiddeld vindt ruim drie kwart (80%) de snelheid waarmee een wijziging voor toeslagen wordt afgehandeld neutraal tot (zeer) snel.

Duidelijkheid beschikking voor Toeslaggerechtigden

Gemiddeld 84% van de Toeslaggerechtigden vinden de ontvangen beschikkingen neutraal tot (zeer) duidelijk.

Te maken met invorderingsmaatregelen

Gemiddeld heeft 11% in de afgelopen drie jaar te maken gehad met enige invorderingsmaatregel.