71 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als streng, betrouwbaar en deskundig, het minst als transparant.

Oordeel over medewerkers Helpdesk Intermediairs

Het grootste deel van de Fiscaal Dienstverleners is neutraal tot (zeer) tevreden over alle aspecten van de medewerkers van de Helpdesk Intermediairs van de Belastingdienst.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Duidelijkheid aangifteprogramma

Een meerderheid van zowel Particulieren (89%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel bij cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Het is bij Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs over het algemeen duidelijk waarom de Belastingdienst invorderingsmaatregelen neemt (94% tot 100% neutraal tot (zeer) duidelijk). Alleen bij beslaglegging (87%) is dit minder.

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 85% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (72%) zijn iets minder strikt.

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn.

Beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief).

Beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst

Aan de hand van vier stellingen wordt de beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief). De gemiddelde score voor de behandeling is 3,1.

Beeldvorming over het repressief toezicht door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over het repressief toezicht de behandeling door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = helemaal oneens en 5 = helemaal eens).