71 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Oordeel over medewerkers Helpdesk Intermediairs

Fiscaal Dienstverleners zijn in grote meerderheid neutraal tot (zeer) tevreden over alle aspecten van de medewerkers van de Belastingdienst. Over de snelheid is men het meest tevreden, over het inlevingsvermogen van de medewerkers het minst.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Duidelijkheid aangifteprogramma

Zowel Particulieren (92%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Duidelijkheid reden invorderingsmaatregel bij cliënten van Fiscaal Dienstverleners en Douane-expediteurs

Het is bij Fiscaal Dienstverleners over het algemeen duidelijk waarom de Belastingdienst invorderingsmaatregelen neemt (97% of meer neutraal tot (zeer) duidelijk). Alleen bij beslaglegging (87%) is dit iets minder.

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 87% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Onder Particulieren (72%) en Toeslaggerechtigden (76%) is dit wat lager.

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn.

Beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief).

Beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst

Aan de hand van vier stellingen wordt de beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief). De gemiddelde score voor de behandeling is 3,2.

Beeldvorming over het repressief toezicht door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over het repressief toezicht uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = helemaal oneens en 5 = helemaal eens). De gemiddelde score voor het repressief toezicht is 3,0.