80 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als streng, betrouwbaar en deskundig, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Hulp bij aangifte: Particulieren

Onder Particulieren doet 61% geheel zelfstandig aangifte, 17% besteedt de aangifte volledig uit, 16% vult de aangifte samen met iemand in. Een klein deel vraagt alleen advies (5%).

Duidelijkheid aangifteprogramma

Een meerderheid van zowel Particulieren (89%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Te maken met invorderingsmaatregelen

Gemiddeld heeft 89% in de afgelopen drie jaar niet te maken gehad met enige invorderingsmaatregel.

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 85% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (72%) zijn iets minder strikt.

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn.

Beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief).

Beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst

Aan de hand van vier stellingen wordt de beeldvorming over de behandeling door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief). De gemiddelde score voor de behandeling is 3,1.

Beeldvorming over het repressief toezicht door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over het repressief toezicht de behandeling door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = helemaal oneens en 5 = helemaal eens).