84 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als streng, betrouwbaar en deskundig, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Manier van aangifte doen door Ondernemingen

Ondernemingen maken vooral gebruik van de website van de Belastingdienst om aangifte te doen voor omzetbelasting (86%) en inkomstenbelasting (82%). Voor vennootschapsbelasting (63%) en loonheffing (53%) is dat minder.

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 92% (vennootschapsbelasting) tot 98% (omzetbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

De aangifteprogramma’s voor omzetbelasting (94%) en inkomstenbelasting (93%) worden in hoge mate als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Moeilijkheidsgraad aangifteprogramma's voor Ondernemingen

Voor omzetbelasting en inkomstenbelasting wordt het aangifteprogramma door vrijwel alle Ondernemingen als neutraal tot (zeer) gemakkelijk ervaren. Gemiddeld wordt het programma voor de omzetbelasting beter beoordeeld dan voor de inkomstenbelasting.

Te maken met invorderingsmaatregelen

Gemiddeld heeft 89% in de afgelopen drie jaar niet te maken gehad met enige invorderingsmaatregel.

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 85% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (72%) zijn iets minder strikt.

Beeldvorming over gevolgen fraude

Als door de Belastingdienst wordt ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte of zijn aanvraag voor een toeslag niet juist heeft ingevuld, denkt gemiddeld 73% dat de gevolgen (heel) ernstig zullen zijn.

Beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst

Aan de hand van drie stellingen wordt de beeldvorming over de dienstverlening door de Belastingdienst uitgedrukt in één getal (variërend tussen de 1 en de 5, waarbij 1 = zeer negatief en 5 = zeer positief).