100 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Oordeel betrouwbaarheid elektronische douanesystemen door Douaneklanten

Gemiddeld vindt 95% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, de betrouwbaarheid van die elektronische systemen (ruim) voldoende of neutraal.

Tevredenheid Douaneklanten over proces aangifte en afwikkeling

Gemiddeld is 94% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, neutraal tot (zeer) tevreden gestemd over het hele proces van aangifte en afwikkeling.

Ervaren snelheid door Douaneklanten over afhandeling Douane

Douaneklanten beoordelen de afhandeling van periodieke aangiftes (95%) en de dagelijkse transporten (92%) over het algemeen als neutraal tot (zeer) snel.

Tevredenheid Douaneklanten en Expediteurs over manier van controleren

Gemiddeld is 87% van de Douaneklanten en Expediteurs neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop de Douane controles uitvoert.

Oordeel deskundigheid van controlemedewerker door Douaneklanten en Expediteurs

Expediteurs en douaneklanten ervaren de controlemedewerker van de Douane in ruime meerderheid (gemiddeld 95%) als neutraal tot (zeer) deskundig.

Oordeel professionaliteit van controlemedewerker door Douaneklanten en Expediteurs

Gemiddeld is 96% neutraal tot (zeer) tevreden over de professionaliteit van de controlemedewerker van de Douane.

Ervaren positieve effecten van AEO-certificering door Douaneklanten

Douaneklanten die AEO gecertificeerd zijn, ervaren met de AEO-status vooral positieve effecten op het gebied van versterking van het imago als betrouwbare handelspartner en een hoger niveau van interne beheersing in het bedrijf.

Te maken met invorderingsmaatregelen

Gemiddeld heeft 11% in de afgelopen drie jaar te maken gehad met enige invorderingsmaatregel.