5 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

Gemiddeld vindt 87% het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen. Onder Particulieren (72%) en Toeslaggerechtigden (76%) is dit wat lager.

Persoonlijke norm tegenover naleven (wettelijke) regels

Door de antwoorden op twee stellingen samen te nemen, kan de persoonlijke norm ten aanzien van het naleven van (wettelijke) regels worden uitgedrukt in één getal.

Belastingmoraal

Door de antwoorden op drie stellingen samen te nemen, kan de belastingmoraal worden uitgedrukt in één getal, variërend van 1 (zwakke belastingmoraal) tot 5 (sterke belastingmoraal).

Belang voldoen aan verplichtingen

Met behulp van drie stellingen is de mate waarin men het belangrijk vindt om op tijd en correct aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, in één getal tussen 1 en 5 uit te drukken.

Gevoel bij belasting betalen

Gemiddeld vindt 48% dat men vooral iets bijdraagt door belasting te betalen, 34% dat men vooral iets afstaat, 18% dat er iets wordt afgenomen.