56 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Hulp bij aangifte: Particulieren

Onder Particulieren doet 61% geheel zelfstandig aangifte, 17% besteedt de aangifte volledig uit, 16% vult de aangifte samen met iemand in. Een klein deel vraagt alleen advies (5%).

Duidelijkheid aangifteprogramma

Een meerderheid van zowel Particulieren (89%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Hulp bij aanvraag: Toeslaggerechtigden

Van de Toeslaggerechtigden heeft 59% de aanvraag geheel zelfstandig gedaan en 8% geheel uitbesteed. 25% vulde de aanvraag samen in, 8% kreeg alleen advies.

Hulp bij wijziging: Toeslaggerechtigden

76% geeft een wijziging zelfstandig door, 8% vult het formulier samen in, 9% geeft het helemaal uit handen en 6% krijgt alleen advies.

Hulpvraag van Toeslaggerechtigden bij Intermediairs

De meeste vragen om hulp volgens Toeslagen Intermediairs betreffen hulp bij (het indienen van) de aanvraag (66%), bij terugvorderingen (59%) of bij het doorgeven van wijzigingen (50%).

Duidelijkheid aanvraagformulier of -programma voor toeslagen

7% vindt het aanvraagformulier of –programma voor toeslagen (zeer) onduidelijk. Bij Toeslaggerechtigden (12%) is dit iets hoger.

Duidelijkheid van wijzigingsformulier of -programma voor toeslagen

Gemiddeld is 92% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het wijzigingsformulier of –programma voor toeslagen. Verschillen tussen Toeslaggerechtigden en Toeslagen Intermediairs zijn er nauwelijks.

Snelheid afhandeling aanvraag voor toeslagen

De afhandeling van een aanvraag voor toeslagen wordt gemiddeld door 77% als neutraal tot (zeer) snel beoordeeld. Toeslaggerechtigden zijn even positief als Toeslagen Intermediairs.

Snelheid afhandeling wijziging voor toeslagen

Gemiddeld vindt ruim drie kwart (81%) de snelheid waarmee een wijziging voor toeslagen wordt afgehandeld neutraal tot (zeer) snel.