5 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Bezoek medewerker Belastingdienst

Bij 74% van de Douaneklanten, 13% van de Fiscaal Dienstverleners en 3% van de Ondernemingen is in de afgelopen drie jaar een medewerker van de Belastingdienst langs geweest (geen boekenonderzoek of controle).

Reden bezoek medewerker Belastingdienst

Een administratieve (23%) of fysieke (30%) controle is bij Douaneklanten de belangrijkste redenen voor een bezoek van een medewerker van de Belastingdienst.

Tevredenheid bezoek medewerker Belastingdienst

Gemiddeld is 97% neutraal tot tevreden over het bezoek. Ondernemers zijn het minst tevreden.

Deskundigheid medewerker Belastingdienst bij bezoek

Een grote meerderheid van de Ondernemingen (99%) en Fiscaal Dienstverleners (91%) is neutraal of positief over de deskundigheid van de medewerker. Ondernemers schatten de deskundigheid hoger in dan Fiscaal Dienstverleners.

Professionaliteit medewerker Belastingdienst bij bezoek

Over de professionaliteit van de medewerker bij bezoek is 96% neutraal tot (zeer) positief.