5 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Bezoek medewerker Belastingdienst

Bij 71% van de Douaneklanten, 19% van de Fiscaal Dienstverleners en 3% van de Ondernemingen is in de afgelopen drie jaar een medewerker langs geweest (geen boekenonderzoek of controle).

Reden bezoek medewerker Belastingdienst

Een administratieve (29%) of fysieke (32%) controle is bij Douaneklanten de belangrijkste redenen voor een bezoek van een medwerker van de Belastingdienst.

Tevredenheid bezoek medewerker Belastingdienst

Gemiddeld is 98% neutraal tot tevreden over het bezoek.

Deskundigheid medewerker Belastingdienst bij bezoek

Een grote meerderheid van de Ondernemingen (91%) en Fiscaal Dienstverleners (91%) is neutraal of positief over de deskundigheid van de medewerker.

Professionaliteit medewerker Belastingdienst bij bezoek

Over de professionaliteit van de medewerker bij bezoek is 87% neutraal tot (zeer) positief.