6 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Tevredenheid persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De bezoekers van de Mijn Toeslagen-pagina zijn in 92% van de gevallen neutraal tot (zeer) tevreden.

Tevredenheid website van de Belastingdienst

Over de website van de Belastingdienst is 92% (zeer) tevreden tot neutraal. De verschillen tussen de groepen zijn klein.

Zoekgemak op website Belastingdienst

87% van de websitebezoekers vindt het zoekgemak neutraal tot (zeer) gemakkelijk.

Tevredenheid over de Berichtenbox

Van de Particulieren en Toeslaggerechtigden is in totaal 90% neutraal tot tevreden over de Berichtenbox.

Oordeel over dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Van de Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (75%) vindt drie kwart het geen slechte zaak dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.