6 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Tevredenheid website van de Belastingdienst

Over de website van de Belastingdienst is 92% (zeer) tevreden tot neutraal. De verschillen tussen de groepen zijn klein.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: Tevredenheid

Onder Fiscaal Dienstverleners is 90% neutraal tot (zeer) tevreden over de telefonische helpdesk.

Tevredenheid resultaat bij bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 79% neutraal tot (zeer) tevreden over het resultaat na een bezoek aan de (balie) van een belastingkantoor. Bij Douaneklanten is dat zelfs 96%.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt ruim de helft (57%)dat een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld wordt. Verschillen tussen de groepen zijn vrij beperkt.