6 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (58%) en Toeslaggerechtigden (64%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Tevredenheid website van de Belastingdienst

Over de website van de Belastingdienst is 91% (zeer) tevreden tot neutraal. Bij Toeslaggerechtigden ligt dat het hoogste (94%).

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 73% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon. Bij Toeslaggerechtigden en Douaneklanten ligt dat hoger (79%) dan in de andere groepen (69%-75%).

Telefonische Helpdesk Intermediairs: Tevredenheid

Onder Fiscaal Dienstverleners is 90% neutraal tot (zeer) tevreden over de telefonische helpdesk.

Tevredenheid resultaat bij bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 81% neutraal tot (zeer) tevreden over het resultaat na een bezoek aan de (balie) van een belastingkantoor. Bij Douaneklanten is dat 99%.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt de helft (50%) een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld. Bij Toeslagen Intermediairs (41%) is dit lager dan bij de overige groepen.