30 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Bezochte onderdelen website Belastingdienst-Toeslagen

92% van de Toeslaggerechtigden en 80% van de Toeslagen Intermediairs heeft een bezoek gebracht aan de persoonlijke Mijn Toeslagen- pagina.

Bezoekfrequentie persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina is in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek gemiddeld 45 keer bezocht. Toeslagen Intermediairs bezoeken de pagina veel vaker dan Toeslaggerechtigden (76 keer tegenover 5 keer).

Tevredenheid persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De bezoekers van de Mijn Toeslagen-pagina zijn in 92% van de gevallen neutraal tot (zeer) tevreden.

Zoekgemak op website Belastingdienst

87% van de websitebezoekers vindt het zoekgemak neutraal tot (zeer) gemakkelijk.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 34 keer gebeld.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Belasting Telefoon: reden contact

De BelastingTelefoon wordt door Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs (41%) vooral gebeld om statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging te verkrijgen.

Website bezocht vóór telefonisch contact Belasting Telefoon

Gemiddeld heeft bijna twee derde van de bellers, voordat men de BelastingTelefoon belde, eerst op de website naar de gewenste informatie gezocht (63%).

Belasting Telefoon: snelheid contact met medewerker

Gemiddeld is 67% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid waarmee men iemand aan de lijn kreeg na het keuzemenu. Douaneklanten zijn het meest tevreden (82%), Toeslaggerechtigden (58%) het minst.