29 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Bezochte onderdelen website Belastingdienst-Toeslagen

92% van de Toeslaggerechtigden en 80% van de Toeslagen Intermediairs heeft een bezoek gebracht aan de persoonlijke Mijn Toeslagen- pagina.

Bezoekfrequentie persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina is in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek gemiddeld 45 keer bezocht. Toeslagen Intermediairs bezoeken de pagina veel vaker dan Toeslaggerechtigden (76 keer tegenover 5 keer).

Tevredenheid persoonlijke Mijn Toeslagen-pagina

De bezoekers van de Mijn Toeslagen-pagina zijn in 92% van de gevallen neutraal tot (zeer) tevreden.

Zoekgemak op website Belastingdienst

87% van de websitebezoekers vindt het zoekgemak neutraal tot (zeer) gemakkelijk.

Tevredenheid over de Berichtenbox

Van de Particulieren en Toeslaggerechtigden is in totaal 90% neutraal tot tevreden over de Berichtenbox.

Oordeel over dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Van de Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (75%) vindt drie kwart het geen slechte zaak dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 34 keer gebeld.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Belasting Telefoon: reden contact

De BelastingTelefoon wordt door Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs (41%) vooral gebeld om statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging te verkrijgen.