40 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Wijze van contact met de Belastingdienst

In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft gemiddeld 78% van de ondervraagden contact opgenomen met de Belastingdienst. Vooral Particulieren (55%) en Toeslaggerechtigden (61%) nemen minder contact op dan gemiddeld.

Bezoekfrequentie website Belastingdienst

De gemiddelde bezoekfrequentie van de website is 42 keer per jaar.

Tevredenheid website van de Belastingdienst

Over de website van de Belastingdienst is 92% (zeer) tevreden tot neutraal. De verschillen tussen de groepen zijn klein.

Reden bezoek website Belastingdienst

De website wordt vooral gebruikt om informatie te zoeken over veranderingen in wet- en regelgeving (31%) of een biljet of formulier aan te vragen of te downloaden (19%).

Informatie zoeken op website Belastingdienst

Van de websitebezoekers vindt 74% alle gezochte informatie volledig, 22% een deel daarvan.

Zoekgemak op website Belastingdienst

87% van de websitebezoekers vindt het zoekgemak neutraal tot (zeer) gemakkelijk.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 34 keer gebeld.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Belasting Telefoon: reden contact

De BelastingTelefoon wordt door Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs (41%) vooral gebeld om statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging te verkrijgen.

Website bezocht vóór telefonisch contact Belasting Telefoon

Gemiddeld heeft bijna twee derde van de bellers, voordat men de BelastingTelefoon belde, eerst op de website naar de gewenste informatie gezocht (63%).