52 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Reden bezoek (balie) belastingkantoor

Het overleggen van bescheiden (17%) is de meest genoemde redenen voor een bezoek aan het (balie) belastingkantoor.

Deskundigheid medewerker (balie) belastingkantoor

Gemiddeld 86% is neutraal tot (zeer) tevreden over de deskundigheid van de medewerker.

Inlevingsvermogen medewerker (balie) belastingkantoor

Van alle bezoekers is 74% (zeer) positief tot neutraal over het inlevingsvermogen van de medewerker.

Meteen of later antwoord na bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld krijgt 54% meteen tijdens het gesprek antwoord op de gestelde vraag. In 11% van de gevallen wordt men later teruggebeld.

Tevredenheid resultaat bij bezoek (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 79% neutraal tot (zeer) tevreden over het resultaat na een bezoek aan de (balie) van een belastingkantoor. Bij Douaneklanten is dat zelfs 96%.

Contact middels bezwaarschriften

Bij Fiscaal Dienstverleners die bezwaarschriften indienden, ging het gemiddeld om 20 bezwaarschriften, bij Toeslagen Intermediairs om 11.

Snelheid afhandeling van bezwaren

Gemiddeld vindt ruim de helft (57%)dat een bezwaarschrift neutraal tot (zeer) snel afgehandeld wordt. Verschillen tussen de groepen zijn vrij beperkt.

Duidelijkheid antwoord of reactie op bezwaarschrift

Gemiddeld is men in 84% van de gevallen neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van de reactie op een bezwaarschrift.

Contact middels brieven

Wie brieven stuurde, stuurde er gemiddeld 23. Fiscaal Dienstverleners (32 brieven) sturen gemiddeld de meeste brieven.

Duidelijkheid antwoord of reactie op brieven

Gemiddeld is 89% neutraal tot (zeer) positief over de duidelijkheid van het antwoord of de reactie.