52 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Aangiftebehandeling: professioneel

87% van de Douaneklanten die de Aangiftebehandeling hebben gebeld, is neutraal tot (zeer) positief over de professionaliteit van de medewerker.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: frequentie

De grootste groep Fiscaal Dienstverleners die contact had met de telefonische helpdesk intermediairs, had in de afgelopen twaalf maanden 11-50 keer gebeld (43%). Gemiddeld belde men 53 keer.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: Tevredenheid

Onder Fiscaal Dienstverleners is 90% neutraal tot (zeer) tevreden over de telefonische helpdesk.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: reden om contact te zoeken

In 44% van de gevallen bellen Fiscaal Dienstverleners om te weten hoe het staat met de behandeling van de aangifte.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: direct antwoord/teruggebeld

60% van de Fiscaal Dienstverleners kreeg meteen antwoord en 31% werd later teruggebeld.

Contact via belcentrum Belastingdienst/Toeslagen

Toeslagen Intermediairs hebben gemiddeld 54 keer contact gezocht met het Belcentrum van de Belastingdienst/Toeslagen.

Tevredenheid belcentrum Belastingdienst/Toeslagen

Onder Toeslagen Intermediairs is gemiddeld 84% neutraal gestemd tot (zeer) tevreden over het Belcentrum.

Frequentie bezoek (balie) belastingkantoor

De twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek bezochten bezoekers van (de balie van) het belastingkantoor het kantoor gemiddeld 5 keer. Het hoogste gemiddelde komt door het bezoek van Douaneklanten (9x).

Bereikbaarheid (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 84% neutraal tot (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het belastingkantoor.

Behandeling bij het (de balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 89% neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop men behandeld is bij de balie.