52 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Aangiftebehandeling: professioneel

93% van de Douaneklanten die de Aangiftebehandeling hebben gebeld, zijn positief tot neutraal over de professionaliteit van de medewerker.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: frequentie

De grootste groep Fiscaal Dienstverleners die contact had met de telefonische helpdesk intermediairs, heeft in de afgelopen twaalf maanden 11-50 keer gebeld (47%).

Telefonische Helpdesk Intermediairs: Tevredenheid

Onder Fiscaal Dienstverleners is 90% neutraal tot (zeer) tevreden over de telefonische helpdesk.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: reden om contact te zoeken

In 54% van de gevallen bellen Fiscaal Dienstverleners om te weten hoe het staat met de behandeling van de aangifte.

Telefonische Helpdesk Intermediairs: direct antwoord/teruggebeld

61% van de Fiscaal Dienstverleners kreeg meteen antwoord en 25% werd later teruggebeld.

Contact via belcentrum Belastingdienst/Toeslagen

Toeslagen Intermediairs hebben gemiddeld 38 keer contact gezocht met het belcentrum van de Belastingdienst/Toeslagen.

Tevredenheid belcentrum Belastingdienst/Toeslagen

Onder Toeslagen Intermediairs is 88% neutraal tot (zeer) tevreden over het belcentrum.

Frequentie bezoek (balie) belastingkantoor

De twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek bezochten bezoekers van (de balie van) het belastingkantoor het kantoor gemiddeld 11 keer. Dit gemiddelde wordt vooral beÏnvloed door frequent bezoek van Douaneklanten (29x) .

Bereikbaarheid (balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 75% neutraal tot (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het belastingkantoor.

Behandeling bij het (de balie) belastingkantoor

Gemiddeld is 78% neutraal tot (zeer) tevreden over de manier waarop men behandeld is bij de balie.