52 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Belasting Telefoon: antwoord gekregen?

Gemiddeld heeft 61% meteen antwoord op de gestelde vraag gekregen. Bij Toeslaggerechtigden is dat duidelijk nog hoger (73%).

Belasting Telefoon: tevreden over het resultaat

Gemiddeld is ruim driekwart (81%) neutraal tot (zeer) tevreden over het uiteindelijke antwoord of resultaat van het telefonische contact. Douaneklanten zijn het meest positief (86%).

Nationale Helpdesk: snelheid contact

88% van de Douaneklanten die de Nationale Helpdesk gebeld hebben vond de snelheid waarmee men contact kreeg niet slecht.

Nationale Helpdesk: deskundig

Een ruime meerderheid van de Douaneklanten die de Nationale Helpdesk gebeld hebben, geeft aan de medewerker van de Nationale Helpdesk neutraal tot (zeer) deskundig te vinden (90%).

Nationale Helpdesk: professioneel

Vrijwel alle Douaneklanten die de Nationale Helpdesk gebeld hebben, geven aan de medewerker van de Nationale Helpdesk die zij het laatst gesproken hebben, neutraal tot (zeer) professioneel te vinden (99%).

Bedrijvencontactpunt: snelheid contact

91% van de Douaneklanten die het Bedrijvencontactpunt hebben gebeld zijn neutraal of positief over de snelheid van contact met een medewerker.

Bedrijvencontactpunt: deskundig

98% van de Douaneklanten die het Bedrijvencontactpunt hebben gebeld, zijn neutraal of positief over de deskundigheid van de medewerker.

Bedrijvencontactpunt: professioneel

Vrijwel alle (99%) Douaneklanten die het Bedrijvencontactpunt hebben gebeld, zijn neutraal tot positief over de professionaliteit van de medewerker.

Aangiftebehandeling: snelheid contact

Van de Douaneklanten die de Aangiftebehandeling hebben gebeld, is 78% neutraal tot positief over de snelheid van contact met de medewerker.

Aangiftebehandeling: deskundig

89% van de Douaneklanten die de Aangiftebehandeling hebben gebeld, zijn positief tot neutraal over de deskundigheid van de medewerker.