52 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Tevredenheid over de Berichtenbox

Van de Particulieren en Toeslaggerechtigden is in totaal 90% neutraal tot tevreden over de Berichtenbox.

Oordeel over dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Van de Particulieren (77%) en Toeslaggerechtigden (75%) vindt drie kwart het geen slechte zaak dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 34 keer gebeld.

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 74% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon.

Belasting Telefoon: reden contact

De BelastingTelefoon wordt door Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs (41%) vooral gebeld om statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging te verkrijgen.

Website bezocht vóór telefonisch contact Belasting Telefoon

Gemiddeld heeft bijna twee derde van de bellers, voordat men de BelastingTelefoon belde, eerst op de website naar de gewenste informatie gezocht (63%).

Belasting Telefoon: snelheid contact met medewerker

Gemiddeld is 67% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid waarmee men iemand aan de lijn kreeg na het keuzemenu. Douaneklanten zijn het meest tevreden (82%), Toeslaggerechtigden (58%) het minst.

Belasting Telefoon: deskundigheid van de medewerker

Door 78% wordt de medewerker van de BelastingTelefoon als neutraal tot (zeer) deskundig beoordeeld. Douaneklanten (84%) zijn het meest positief, Fiscaal dientsverleners (68%) het minst.

Belasting Telefoon: professionaliteit van de medewerker

Van alle bellers is 90% neutraal tot (zeer) positief over de professionaliteit van de medewerkers. Verschillen tussen groepen zijn beperkt.

Belasting Telefoon: inlevingsvermogen van de medewerker

Gemiddeld vindt 81% dat de medewerker (beslist) wel over inlevingsvermogen beschikte of is neutraal.