52 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Tevredenheid over de Berichtenbox

Van de Particulieren en Toeslaggerechtigden is in totaal 92% neutraal tot tevreden over de Berichtenbox.

Oordeel over dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Van de Particulieren (76%) en Toeslaggerechtigden (74%) vindt drie kwart het geen slechte zaak dat de Belastingdienst stap voor stap overgaat op digitale post.

Belasting Telefoon: contactfrequentie

Gemiddeld is de Belasting Telefoon het afgelopen jaar 26 keer gebeld. De belfrequentie lag vooral hoog onder Toeslagen Intermediairs (50x) en Fiscaal Dienstverleners (31x).

Belasting Telefoon: tevredenheid

Gemiddeld is 73% van de bellers neutraal tot (zeer) tevreden over de BelastingTelefoon. Bij Toeslaggerechtigden en Douaneklanten ligt dat hoger (79%) dan in de andere groepen (69%-75%).

Belasting Telefoon: reden contact

Voor Fiscaal Dienstverleners (31%), Douaneklanten (37%) en Toeslagen Intermediairs (41%) is statusinformatie over aangifte, aanvraag of wijziging de belangrijkste reden om met de BelastingTelefoon te bellen.

Website bezocht vóór telefonisch contact Belasting Telefoon

Gemiddeld heeft ruim de helft van de bellers, voordat men de BelastingTelefoon belde, eerst op de website naar de gewenste informatie gezocht (54%).

Belasting Telefoon: snelheid contact met medewerker

Gemiddeld is 70% neutraal tot (zeer) tevreden over de snelheid waarmee men iemand aan de lijn kreeg na het keuzemenu. Douaneklanten zijn het meest tevreden (75%), Particulieren (63%) het minst.

Belasting Telefoon: deskundigheid van de medewerker

Door 77% wordt de medewerker van de BelastingTelefoon als neutraal tot (zeer) deskundig beoordeeld. Douaneklanten (88%) en Ondernemers (84%) zijn positiever dan gemiddeld, Toeslagen Intermediairs (70%) minder.

Belasting Telefoon: professionaliteit van de medewerker

Van alle bellers is 85% neutraal tot (zeer) positief over de professionaliteit van de medewerkers. Verschillen tussen groepen zijn beperkt.

Belasting Telefoon: inlevingsvermogen van de medewerker

Gemiddeld vindt 79% dat de medewerker (beslist) wel over inlevingsvermogen beschikte of is neutraal.