3 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Kanaalvoorkeur Intermediairs Toeslagen

De website is voor alle soorten toeslagen veruit het meest gebruikte kanaal. Op afstand volgt de backoffice toeslagen en de BelastingTelefoon.

Waar als eerste informatie gezocht

Bij alle doelgroepen is de website van de Belastingdienst veruit de belangrijkste primaire informatiebron (gemiddeld 58%), bij Ondernemingen gevolgd door fiscaal dienstverleners (20%), bij Fiscaal Dienstverleners door een Belastinggids of -almanak

Eerste plaats zoeken naar informatie over toeslagen

De website van de Belastingdienst / Toeslagen is voor Toeslaggerechtigden het belangrijkste kanaal (65%), op afstand gevolgd door de BelastingTelefoon (13%).