3 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Vertrouwen

Door de antwoorden op vier stellingen samen te nemen, kan het onderlinge vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige worden uitgedrukt in één getal, variërend van 1 (weinig vertrouwen) tot 5 (veel vertrouwen).

Aanwezigheid Belastingdienst in de samenleving

93% van de Ondernemingen en 90% van de Particulieren vindt de Belastingdienst neutraal tot (zeer) sterk aanwezig in de samenleving. Onder Douaneklanten is dat 82%.