17 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Vertrouwen

Door de antwoorden op vier stellingen samen te nemen, kan het onderlinge vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige worden uitgedrukt in één getal, variërend van 1 (weinig vertrouwen) tot 5 (veel vertrouwen).

Aanwezigheid Belastingdienst in de samenleving

93% van de Ondernemingen en 90% van de Particulieren vindt de Belastingdienst neutraal tot (zeer) sterk aanwezig in de samenleving. Onder Douaneklanten is dat 82%.

Oordeel over aanwezigheid Belastingdienst in de samenleving

Gemiddeld beoordeelt 88% de aanwezigheid van de Belastingdienst in de samenleving als neutraal tot zeer positief.

Oordeel over aanwezigheid Belastingdienst in de samenleving in detail

VRAAG: Hoe positief of negatief vindt u deze aanwezigheid? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Oordeel over bijdrage Douanewerk aan veiliger samenleving

Van de Douaneklanten is 92% neutraal tot (zeer) eens dat de Douane bijdraagt aan een veiliger samenleving.

Oordeel over bijdrage Douanewerk aan veiliger samenleving in detail

VRAAG: In hoeverre vindt u dat het douanewerk bijdraagt aan een veiliger samenleving? Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Bewering: De Belastingdienst is Betrouwbaar

VRAAG: In hoeverre vindt u de volgende kenmerken van toepassing op de Belastingdienst / Douane / Belastingdienst-Toeslagen? Betrouwbaar Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.

Bewering: De Belastingdienst is Zorgvuldig

VRAAG: In hoeverre vindt u de volgende kenmerken van toepassing op de Belastingdienst / Douane / Belastingdienst-Toeslagen? Zorgvuldig Gevraagd aan: Alle respondenten uit de betreffende groep.