Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces aanvraag

Over het hele proces van aanvraag van toeslagen is gemiddeld 88% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden.

Tevredenheid Toeslagen Intermediairs over proces wijziging

Over het proces rond de wijziging van toeslagen is gemiddeld 88% van de Toeslagen Intermediairs neutraal tot (zeer) tevreden.

Manier van aangifte doen door Ondernemingen

Ondernemingen maken vooral gebruik van de website van de Belastingdienst om aangifte te doen voor de omzetbelasting (83%), inkomstenbelasting (81%) en vennootschapsbelasting (78%).

Snelheid afhandeling aangifte voor Ondernemingen

De snelheid bij afhandeling van aangifte voor Ondernemingen wordt door 87% (inkomstenbelasting) tot 99% (vennootschapsbelasting) als neutraal tot zeer snel ervaren.

Duidelijkheid aangifteprogramma voor Ondernemingen

Door meer dan 90% van de ondernemingen worden de aangifteprogramma’s voor loonheffing (99%), omzetbelasting (95%) en vennootschapsbelasting (92%) als neutraal tot (zeer) duidelijk ervaren, het programma voor inkomstenbelasting iets minder (87%) .

Moeilijkheidsgraad aangifteprogramma's voor Ondernemingen

Voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing en inkomstenbelasting wordt het aangifteprogramma door het overgrote deel van de ondernemingen als neutraal tot (zeer) gemakkelijk ervaren.

Oordeel betrouwbaarheid elektronische douanesystemen door Douaneklanten

Gemiddeld vindt 95% van de Douaneklanten die een elektronisch systeem gebruiken, de betrouwbaarheid van die elektronische systemen (ruim) voldoende of neutraal.