Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als streng, betrouwbaar en deskundig, het minst als transparant.

Oordeel over medewerkers Helpdesk Intermediairs

Het grootste deel van de Fiscaal Dienstverleners is neutraal tot (zeer) tevreden over alle aspecten van de medewerkers van de Helpdesk Intermediairs van de Belastingdienst.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 83% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers (als het gaat over omzetbelasting) zijn tevreden.

Hulp bij aangifte: Particulieren

Onder Particulieren doet 61% geheel zelfstandig aangifte, 17% besteedt de aangifte volledig uit, 16% vult de aangifte samen met iemand in. Een klein deel vraagt alleen advies (5%).

Duidelijkheid aangifteprogramma

Een meerderheid van zowel Particulieren (89%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Hulp bij aanvraag: Toeslaggerechtigden

Van de Toeslaggerechtigden heeft 59% de aanvraag geheel zelfstandig gedaan en 8% geheel uitbesteed. 25% vulde de aanvraag samen in, 8% kreeg alleen advies.

Hulp bij wijziging: Toeslaggerechtigden

76% geeft een wijziging zelfstandig door, 8% vult het formulier samen in, 9% geeft het helemaal uit handen en 6% krijgt alleen advies.

Hulpvraag van Toeslaggerechtigden bij Intermediairs

De meeste vragen om hulp volgens Toeslagen Intermediairs betreffen hulp bij (het indienen van) de aanvraag (66%), bij terugvorderingen (59%) of bij het doorgeven van wijzigingen (50%).