Imagokenmerken Belastingdienst

De Belastingdienst wordt het meest gezien als betrouwbaar, deskundig en streng, het minst als transparant.

Oordeel over medewerkers Helpdesk Intermediairs

Fiscaal Dienstverleners zijn in grote meerderheid neutraal tot (zeer) tevreden over alle aspecten van de medewerkers van de Belastingdienst. Over de snelheid is men het meest tevreden, over het inlevingsvermogen van de medewerkers het minst.

Snelheid afhandeling aangiftes / aanvragen / wijzigingen

Gemiddeld vindt 82% de afhandeling door de Belastingdienst neutraal tot zeer snel. Vooral ondernemers zijn erg tevreden. Toeslaggerechtigden zijn het minst tevreden met de snelheid van afhandeling.

Hulp bij aangifte: Particulieren

Van de Particulieren doet 58% geheel zelfstandig aangifte, besteedt 21% de aangifte volledig uit en vult 18% de aangifte samen met iemand in. Een klein deel vraagt alleen advies (3%).

Duidelijkheid aangifteprogramma

Zowel Particulieren (92%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Hulp bij aanvraag: Toeslaggerechtigden

Van de Toeslaggerechtigden heeft 59% de aanvraag geheel zelfstandig gedaan en 16% geheel uitbesteed. 18% vulde de aanvraag samen in, 7% kreeg alleen advies.

Hulp bij wijziging: Toeslaggerechtigden

78% geeft een wijziging zelfstandig door, 11% vult het formulier samen in, 7% geeft het helemaal uit handen en 4% krijgt alleen advies.

Hulpvraag van Toeslaggerechtigden bij Intermediairs

De meeste vragen om hulp volgens Toeslagen Intermediairs betreffen hulp bij (het indienen van) de aanvraag (63%), bij terugvorderingen (54%) of bij het doorgeven van wijzigingen (47%).