De Fiscale Monitor 2018

De Fiscale Monitor meet sinds 1994 percepties en gerapporteerd gedrag van belastingplichtigen, douaneklanten, toeslaggerechtigden en dienstverleners over het functioneren en het imago van de Belastingdienst, waardering van de dienstverlening, het aangifteproces, belastingmoraal en compliance.

Voorwoord

In deze web-applicatie zijn de resultaten van de Fiscale Monitor 2018 op een makkelijke manier te bekijken.

Resultaten zijn te raadplegen in grafieken, achterliggende cijfers en trends. In Samenvatting thema's en Samenvatting doelgroepen zijn de meest essentiële resultaten per thema en per doelgroep opgenomen. In Cijfers en Trends staan alle resultaten in grafieken, trends en achterliggende cijfers. In Opzet onderzoek staat achtergrondinformatie over het onderzoek.

Leeswijzer

De percentages die in de rapportage worden gebruikt zijn afgerond op hele procenten. Daardoor kan het voorkomen dat de percentages in de figuren optellen tot 99% of 101%. Door te klikken op "Download XLS" worden de niet-afgeronde gegevens verkregen.

De resultaten die gebaseerd zijn op een gemiddelde (een rapportcijfer of een vijfpuntsschaal) worden met één decimaal getoond. Hier worden ook de niet-afgeronde cijfers verkregen door op "Download XLS" te klikken.

Lees verder